Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie naszym Klientom spokojnego i bezpiecznego pobytu w Apartamentach. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. REZERWACJA

 1. Klient może dokonać rezerwacji korzystając z:
 • telefonu komórkowego – dzwoniąc pod numery przydzielone poszczególnym apartamentom, dostępne na stronie internetowej: www.apart-wladyslawowo.pl
 1. Potwierdzenie rezerwacji następuje po uzgodnieniu terminu pobytu, ceny oraz wpłaceniu uzgodnionego zadatku za usługę. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji na adres mailowy wskazany przez Klienta.
 2. W terminie 3 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalony inny termin) Klient wpłaca na wskazane w e-mailu konto zadatek w wysokości min. 30% łącznej ceny najmu apartamentu.
 3. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu oraz akceptacją regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej www.apart-wladyslawowo.pl
 4. Domniemuje się, że w razie niewpłynięcia zadatku w określonym terminie, Klient rezygnuje z najmu apartamentu z czym wiąże się wygaśnięcie rezerwacji.
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu na wskazane konto zadatku stanowiącego 30 % wartości rezerwowanego pobytu.
 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry na 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu jednakże nie później niż w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta nie przysługuje zwrot zadatku.
 8. Apartament zostaje zwolniony dzień po umownej dacie przyjazdu Klienta w przypadku gdy Klient nie odebrał kluczy w danym dniu i nie ma możliwości skontaktowania się z klientem.

PRZYJAZD I POBYT

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu Klienta do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z właścicielem/przedstawicielem apartamentu.
 2. Klucze do apartamentu wraz z pilotem do bramy garażowej przekazywane są  o  ustalonej godzinie.
 3. Zdanie kluczy i pilota w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z właścicielem/przedstawicielem apartamentu.
 4. Klient korzystający z apartamentu, zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 5. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
 6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w apartamentach.
 7. W dniu przyjazdu od Klienta pobierana jest kaucja zwrotna celem zabezpieczenia ewentualnych szkód / zniszczeń wyposażenia powstałych z winy Klienta w kwocie 300zł.
 8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować właściciela/przedstawiciela apartamentu. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna w tym potrącenie kaucji.
 9. W przypadku zgubienia/zniszczenia kluczy od apartamentu i pilota od bramy garażowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł brutto.
 10. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji.
 11. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 12. Na życzenie Klienta dostarczamy do apartamentu łóżeczko dla dziecka.
 13. Dane osobowe przekazywane  przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych.
 14. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia , Klient zostanie obciążony kosztami wynajmu lokalu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku, gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta, także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy z kolejnym Klientem.
 15. Wcześniejszy wyjazd Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 16. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie.
 17. Ceny za pobyt nie obejmują kosztów dodatkowych (zwierzęta, kaucja zwrotna).
 18. Ceny obejmują tylko i wyłącznie wynajem apartamentu (cena nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu).
 19. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii niezależnych np. przerw w dostawie wody, prądu.
 20. Właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Klienta bez zwrotu opłaty za pobyt a także do odmowy zakwaterowania bez zwrotu zadatku osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie w sposób powszechnie uznany za wulgarny.